Nuvo '68

De volleybalvereniging voor Nuenen en omstreken!


Vertrouwenscontactpersonen bij Nuvo ‘68
In dit document vind je een beknopte omschrijving van de rol van de vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen Nuvo ‘68. De vereniging heeft te allen tijde twee VCP-en actief, bij voorkeur niet van hetzelfde geslacht. Hiermee streeft de vereniging naar een goede toegankelijkheid en opvolging van de eventuele klacht of melding.

De taken van een VCP bestaan onder meer uit:

  • Het verzorgen van eerste opvang van personen die te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag of ongewenst gedrag hebben opgemerkt bij anderen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Het desgewenst begeleiden van een persoon die een zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van de vereniging.
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Op basis van opgedane ervaringen en gesignaleerde knelpunten kan de vertrouwenscontactpersoon, trainers en bestuursleden adviseren en ondersteunen in het voorkomen van ongewenst gedrag.

De VCP zorgt voor alle betrokkenen voor een veilige omgeving, waarbij de VCP altijd vertrouwelijk om gaat met de informatie. Om ervoor te zorgen dat de aanpak van het probleem zo goed mogelijk bepaald kan worden en anderzijds om preventief beleid te versterken, kunnen de VCP-en elkaar om raad vragen of informeren. Indien de betrokkenen hiertoe bezwaar uiten, zal dit gerespecteerd worden.

Mocht u na het lezen van dit document of gerelateerde documenten nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de vertrouwenscontactpersoon via vertrouwenspersoon@nuvo68.nl.