Nuvo '68

De volleybalvereniging voor Nuenen en omstreken!

VOG Beleid Nuvo ‘68
Binnen Nuvo ‘68 creëren we een veilig sportklimaat. Dit doen we o.a. door het VOG beleid. Het VOG beleid is er om ervoor te zorgen dat we voor alle sporters en vrijwilligers zich thuis en veilig kunnen voelen.

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een papieren document dat aangeeft dat het gedrag van de vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie.

De uitgangspunten
Nuvo ‘68 wil ervoor zorgen dat (jeugd)leden in een veilige omgeving de volleybalsport en volleybalactiviteiten kunnen uitvoeren.

 • De volgende vrijwilligers zijn verplicht om een VOG aan te vragen:
  ◦ Bestuursleden
  ◦ (Assistent) Trainers,
  ◦ (Assistent) Coaches (met uitzondering van coaches die sporadisch invallen),
  ◦ Vertrouwenscontactpersonen
  ◦ Vrijwilligers die activiteiten organiseren voor (o.a.) jeugdleden,
  ◦ Vrijwilligers die zich bezighouden met geldstromen.
 • Iedereen die zelfstandig training geeft dient een VOG aan te vragen. Voor assistenten het advies om vanaf 16 jaar een VOG aan te vragen.
 • Als een vrijwilliger geen VOG aan wil vragen, mag de vrijwilliger de vrijwilligersfunctie niet uitvoeren.
 • Als er uit de VOG blijkt dat er bezwaar is, mag de vrijwilliger de vrijwilligersfunctie niet uitvoeren.

Uitvoering
De secretaris van het Algemeen Bestuur houdt zich bezig met de registratie van de VOG’s van de vrijwilligers.

De secretaris heeft een overzicht van de bij Nuvo ’68 werkzame vrijwilligers. Op basis van de functie van de vrijwilliger en bovenstaande uitgangspunten wordt bepaald of de vrijwilliger een VOG moet aanvragen. De secretaris zorgt ervoor dat een nieuwe vrijwilliger een link krijgt waarmee de VOG gratis aangevraagd kan worden. Zodra de vrijwilliger de VOG heeft ontvangen stuurt de vrijwilliger een kopie van de VOG naar de secretaris. Deze registreert of er geen bezwaar (of wel bezwaar) is. De kopie van de VOG wordt daarna verwijderd.

Als een vrijwilliger geen VOG wil aanvragen of dat er bezwaar is, mag de vrijwilliger de vrijwilligersfunctie niet uitvoeren. De secretaris zal de vrijwilliger op de hoogte stellen dat hij of zij de functie niet mag uitvoeren.

Na 3 jaar dient de VOG vernieuwd te worden, de secretaris zal de vrijwilliger op de hoogte stellen en een link sturen voor een vernieuwde aanvraag