De technische commissie.

De Technische commissie is verantwoordelijk voor de teams die Nevobo-competitie spelen in een seizoen. Dit is de jeugd van 6-18 jaar en de senioren vanaf 18 jaar.
 
Indeling technische commissie:
De taken zijn binnen de technische commissie verdeelt, zodat er voor elk onderdeel een aanspreekpunt is. Dit wordt ook gecommuniceerd naar leden.
Voorzitter:                           Jan-Piet van de Ven
Dames Senioren:               Jan-Piet van de Ven en Dié Gijsbers
Heren Senioren:                 Jan-Pet van de Ven en Dié Gijsbers
Jeugd:                                  Susan van de Ven en Hedianne van Zanten
Mini's:                                  Susan van de Ven en Hedianne van Zanten
 
De technische commissie is snel te bereiken via:
tc@nuvo68.nl
 
Door een goed technisch beleid en goed overleg tussen trainers, coaches en technische commissie streeft Nuvo’68 ernaar om kwaliteit, op sportief gebied, te bieden aan onze spelers.
Nuvo’68 wil investeren in een doorstroom van jeugdspelers. Jeugdspelers zijn de toekomst van de club en goede begeleiding hiervan vinden wij erg belangrijk.
Om kwaliteit te kunnen bieden, zoeken wij zoveel mogelijk naar passende trainers/coaches. Wij stimuleren hen om trainingscursussen te volgen. Tevens willen wij een aantal keer per jaar met de trainers bij elkaar komen, om scherpte en inzicht te bevorderen. Gezamenlijk worden technieken doorgenomen en ideeën met elkaar uitgewisseld over zaken binnen het training geven aan de verschillende doelgroepen.


Duidelijke communicatie
De technische commissie moet aanspreekpunt zijn binnen de vereniging voor de volgende zaken, hier mag de technische commissie dus ook op aangesproken worden:

  • werving van spelers
  • werving van trainers
  • indeling van teams
  • het maken en verspreiden van de enquêtes
  • trainers; opleiding nieuwe trainers, opfriscursus trainers etc.

Talentonwikkeling
Nuvo ’68 vindt dat alle speler van de jeugdafdeling een kans moeten krijgen om hun talent te ontwikkelen. Daarom wordt er zoveel mogelijk gestreefd naar het passend indelen van spelers, kijkend naar niveau. Tevens wordt er ingezet om trainers van jeugdspelers een adequate trainersopleiding te bieden. Daarnaast moet er voor jeugdspelers de mogelijkheid zijn om mee te trainen bij hogere teams, wanneer mogelijk. Dit gebeurd in overleg met trainers en desbetreffend  technische commissie lid.
Talentvolle spelers krijgen daarnaast de kans om deel te nemen aan talententrainingen die buiten de club worden georganiseerd door de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo). Aanmelding hiervoor gebeurd wederom in samenspraak tussen trainers, desbetreffend technische commissie lid en ouders.

Procedure tot het maken van teamindelingen
De procedure voor het maken van de teamindeling wordt elk jaar aangehouden en is hieronder beschreven. Wij willen transparant zijn naar onze leden, zodat zij ook weten wanneer zij welke informatie kunnen verwachten.
Februari:       enquêtes worden uitgedeeld.
                      De uitslagen van de enquêtes worden meegenomen in de besluitvorming van de technische commissie.
Maart:           eerste gesprekken met trainers en coaches omtrent teamindeling
                      en tevens of trainer/coach door willen gaan het volgende seizoen
Begin april:   voorlopige teamindeling door technische commissie
Eind April:     gesprek met spelers die omhoog of omlaag zouden moeten.
Begin mei:    teamindeling wordt door de technische commissie gecommuniceerd naar de spelers.
Mei:               begin trainingen in nieuwe teams.
Begin sep:     Bekend maken definitieve teamindelingen.
 
Indelingscriteria
De technische commissie hanteert een aantal criteria als het aankomt op het maken van de teamindeling.
Een deel hiervan zal komen uit de wensen van de speler zelf en de wensen van de trainer/coach.
Wensen van een speler: Hierbij wordt uiteraard gekeken naar de haalbaarheid.
Adviezen trainer/coach.
Adviezen van technische commissie.
Er wordt bij iedere speler gekeken naar:
Huidige spelniveau
Verwachtte spelniveau, groei
Bij jeugdspelers wordt er extra gelet op potentie, doorgroeimogelijkheden
Motivatie en instelling van de speler
Positie in het veld
T.o.v. het teamverband wordt gekeken naar:
Sociale cohesie
Evenwicht in het team
Onpartijdigheid technische commissie
Trainer/coach 
 
Huidige trainersgroep:
Heren 1:                  Joost van den Bosch
Heren 2:                  Jan-Piet van de Ven
Heren 3:                  Teun Hermans
Dames 1:                 Dié Gijsbers
Dames 2:                Rody Brinkman
Meisjes 1:                Dié Gijsbers en Linda Hoebink
Meisjes 2:               Kitty van den Biggelaar en Lynn van Summeren
Meisjes 3:                Joëlla van de Ven
Jongens 1:               Teun Hermans en Julian Traa
Jongens 2:              Marc Horsten en Rene van Lint
Jongens 3:              Sanne van de Ven en Imme de Vor
Mini’s:                      Joëlla van de Ven, Frauke, Sanne en Rebecca